Přeskočit na obsah

Průzkum a grafy III

3. Vyučovací hodina

Cíl: Žáci interpretují získané informace, vyhodnocují získaná data, popíší výhody i nevýhody jednotlivých typů zobrazení

Důkaz o učení: diskuze, sebehodnocení

Pomůcky: kalkulačky, pracovní listy, flipy s vypracovanými grafy, fixy, lepítka

I. Vyvěšení vypracovaných plakátů po třídě.

II. Návrat ke kritériím a pojmenování BEZ modelování žáků, již na základě vlastní zkušenosti

Vyvozeno S DĚTMI(samy pojmenovávají kritéria):

  • MATEMATICKÁ SPRÁVNOST

  • vydefinováno slovo SROZUMITELNOST – PŘEHLEDNOST a ÚPRAVA

  • GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ (barevnost)

  • VYSVĚTLIVKY legendy (o čem graf je)

III. Sebehodnocení skupiny – Úkol č. 4 z PL

Každá skupina si do své sebehodnotící tabulky zreflektuje svoji práci.

IV. Prezentace jednotlivých skupin. V průběhu zapnutá kritéria na dataprojektoru.

Skupina s oporou kritérií a sebehodnotící tabulky popisuje třídě práci na grafu.

Doporučení: Začněte tím, co se vám podle tabulky podařilo. Následně tím, co se vám nepodařilo. A proč?

Třída může reagovat a dávat podněty ke zlepšení pokud možno popisným jazykem(viz. Hodnocení)

V. Hodnocení grafů spolužáků – Úkol č. 5 z PL

Každý žák dostane tři lepítka, které může nalepit na graf skupiny, která podle něj úkol zpracovala NEJKVALITNĚJI. Každé skupině může dát každý žák pouze 1 bod.

VI. Případně je možné ještě přidat reflexi práce ve skupině:

Terčový sebehodnotící graf, kde budou všichni ve skupině vpisovat svá jména…

Terč vytvoří skupina na flipchart. Předlohu namaluje učitel na tabuli.

Čím blíže středu – tím lépe. Čtyři kvadranty :

I. Jak dnešnímu učivu rozumím?

II. Jak moc jsem se zapojil do práce?

III. Jak hodnotím výkon naší skupiny?

IV. Jak přínosné pro sebe vnímám dnešní téma?